בית משפט לתביעות קטנות בחיפה | ת"ק 7192-08-17 דאנה ואח נ זעפרן | ‏ל ניסן תשע"ח, 15 אפריל 2018

אתר המשפט

בפני . כב הרשמת הבכירה גילה ספרא – ברנע. התובעים. 1.אברהם דנה. 2.דניאלה דנה. נגד. הנתבעת. זעפרן בניין בע"מ. פסק דין. התובעים הזמינו מהנתבעת עבודת בניית ביתם בשנת 2009, החזקה נמסרה בשנת 2011, ובמהלך השנים עד שנת 2014 התלוננו התובעים על רטיבות וליקויים אחרים ביתם, והנתבעת נתנה מענה.. בשנת 2017 פנו התובעים לנתבעת בדרישה לפתרון נזילה בתקרת הסלון מתחת למרפסת הקומה השניה (פנטהאוז). מומחה האיטום, שנשלח על ידי הנתבעת, הסיר מרצפת בסמוך לאחד מעמודי הפרגולה, שהותקנה בשנת 2014 או 2015, וקבע כי קידוח עמודי הפרגולה פגע בשכבת האיטום. . התובעים טוענים כי הנתבעת מתנערת מאחריותה, וכי אין ממש בטענתה, שכן סבלו מבעיית הרטיבות ממועד קבלת החזקה, אין התאמה במיקום כתם המים למיקום עמודי הפרגולה, וכי הקדיחה לצורך התקנת הפרגולה לא פגעה בשכבת האיטום. . לתמיכה בטענות התובעים הגישו התובע בדיון מכתב מר מגד סכרן בעל העסק "ידי זהב" מיום 10/12/17 (ת/1), לפיו בדיקתו מעלה כי מים עומדים אינם חודרים מהמרפסת לתקרה, אלא הבעיה נובעת מחיבור או סדק בצנרת הניקוז של המרפסת. כן צורפו תמונות כתם המים בתקרה מסמוך למועד הדיון (ת/2). לכתב התביעה צורף סיכום הדברים לבניית הבית מיום 18/6/09, צילום הכתם, תכתובת מסרונים מחודשים מאי ויוני 2017, ומכתב דרישה מאת עו"ד מיום 11/7/17. . הנתבעת טוענת, וכאמור הובא עד מקצועי מטעמה, כי כל הליקויים שהיו באחריותה תוקנו לפי דרישת התובעים, אף לאחר מועד האחריות החוזית והחוקית, וכי הנזילה כעת נובעת מהתקנת הפרגולה, ואינה באחריות הנתבעת. הנתבעת טוענת כי התובעים טוענים כי נפלו בין הכסאות, הנתבעת וקבלן האיטום, אך בוחרים במודע להתעלם מאחריות מתקין הפרגולה.. לכתב ההגנה צורף הנספח לחוזה, המפרט את תקופות אחריות הקבלן, כאשר בתחום הרלוונטי חלפה התקופה בת שלוש שנים. בדיון הגיש נציג הנתבעת (נ/1) את מלוא הסכם הזמנת שירותי הבניה מיום 8/7/09 עם הקבלן חמו אהרון בע"מ, ערבות בנקאית לתקופת הבדק בתוקף עד ליום 30/9/12, טופס 4 מיום 28/6/11, חשבוניות על תשלום למהנדס האיטום, העד, מר ניקלשפארג, עבור עבודות טיפול בנזילה ורטיבות בחודשים מרץ, אפריל, מאי, יוני 2013 ונובמבר 2014 ויומני עבודה של מהנדס האיטום. עוד צורפה תוספת להסכם מיום 8/7/09, שנחתמה ביום 22/10/09 ובה הועברה האחריות לנתבעת. העד הציג את הצילומים שעשה ברצפת המרפסת והציג את החורים מתחת למרצפת הצמודה לעמוד הפרגולה, שהוסרה (נ/3). . התובעים לא הביאו עד מקצועי מטעמם, ולאחר שמיעת העדים ועיון במוצגים, אני קובעת כי התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי הרטיבות בתקרת הקומה הראשונה בביתם הינה באחריות הנתבעת.. ראשית, המדובר בטענה מקצועית, והתובעים לא הציגו חוות דעת, ואפילו לא הביאו את העד, שמסר בידיהם את המכתב (ת/1) לעדות. יתרה מזאת, המכתב נערך לאחר הגשת כתב התביעה. התובע גם ציין כי מר עזרא יחזקאל, שביצע את האיטום מטעם הנתבעת אמר לו שאין קשר בין הפרגולה לנזילה, אך הוא לא יכול היה להזמינו לעדות, מאחר והוא עובד עם הנתבעת.. שנית, אין לתובעים עילת תביעה נגד הנתבעת. תקופת האחריות החוקית בזמן ההתקשרות היתה שלוש שנים, כפי שהיה קבוע בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 לפני תיקון מס 5 תשע"א-2011.. אני דוחה את הטענה המשתמעת כאילו המדובר היה בליקוי, שהנתבעת לא הצליחה לתקן במהלך השנים, שמאז מסירת החזקה. עדות מר ניקלשפארג מטעם הנתבעת היתה אמינה בעיני, ונתמכה בראיות חתומות על ידי התובעים בזמן אמת בשנים 2013-2014. העובדה שהתובעים לא הציגו כל פניה אל הנתבעת או אל הנתבע המקורי, מר זעפרן, מאז שנת 2014 ועד שנת 2017 מעידה כי הליקויים שלפני שנת 2014 נפתרו לשביעות רצונם. התובע העיד כי לא היה לו נעים לתבוע את מר זעפרן, שהוא שכן שלו, והראה נכונות, אך איני מקבלת את הטענה כי בשנים משנת 2014 עד שנת 2017 חזרו הנזילות כל חורף, והתובע לא עשה דבר.. גם בסעיף 4ב לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 נקבעה זכותו של הקונה לתקן ליקוי כזה:. "א)התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.. ב)חזרה והתגלתה אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית לאחר שהמוכר תיקן אותה פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה או קונה המשנה בדבר אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית, או שתיקונה של אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית דחוף והמוכר לא תיקן אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה או קונה המשנה כאמור, רשאי הקונה או קונה המשנה לתקנה והמוכר יישא בהוצאות התיקון".. שלישית, אני קובעת כי גרסת הנתבעת, לפיה הנזק לאיטום נגרם מקידוחים שנעשו עת הקימו התובעים את הפרגולה במרפסת שמעל מיקום הכתם, מסתברת יותר ומשתלבת טוב יותר עם יתר הראיות והעובדות. התובעים הודו כי הפרגולה הותקנה בשנת 2014 או 2015, אך לא מצאו לנכון לפנות לגורם שהתקין את הפרגולה, אף לא לשלוח לו מכתב או לצרפו כנתבע. התובעים לא צירפו אסמכתא להתקנת הפרגולה, והסתירו את קיומה בכתב התביעה, אף כי ידעו כי הגנת הנתבעת מבוססת על קיומה. יצויין כי התובעים היו מיוצגים על ידי עורך דין בהסכם, ונשלח מכתב מטעם עו"ד אחר לפני הגשת התביעה. לא היתה מניעה לקבל ייעוץ בסיסי בעניין הגשת התביעה חודש אחרי כן.. רביעית, התובעים לא עשו להקטנת הנזק ולא הוכיחו את עלות התיקון. התובעים טענו כבר במכתב בא כחם מיום 11/7/17 כי ככל שלא תיעתר הנתבעת לדרישת התיקון יבצעו את התיקון על ידי צד ג (סעיף 5 למכתב). התובע טוען כי סכום התביעה, 5,000 ₪ נמסר לו כהצעת מחיר ע"י מר סכרן, לתיקון יסודי (פרוטוקול, עמ 3, שורות 18-20, 27-32). אף על פי כן ובניגוד להצהרתו במכתב, לא ביצע את התיקון, שהיה מצמצם את נזקו, פותר את הבעיה שהנתבעת לא הצליחה לפתור במשך שנים, כטענתו, ומשאיר לו את זכות התביעה על עלות התיקון בפועל לפי קבלה. גם נציג הנתבעת הציע זאת לתובע. הצעת מחיר לא הוצגה ואינה נכללת במכתב מר סכרן מיום 10/12/17, אשר הוכן לקראת הדיון. . על התובע להרים את הנטל להוכיח את תביעתו, והתובעים לא עמדו בנטל זה. אני מעדיפה את טענות הנתבעת. הן נתמכו בעדויות מפורטות, במסמכים מזמן אמת, ותמונות. מצטרפת לחיזוק גרסת הנתבעת שתיקת התובעים בתקופה שמסוף שנת 2014 עד תחילת התכתבות המסרונים בחודש מאי 2017, הסתרת עניין הפרגולה מכתב התביעה ואי צירוף המתקין שלה בכל דרך.. נציג הנתבעת בסיכומיו לא עתר לחיוב התובעים בהוצאות, אלא רק לדחיית התביעה, והתרשמתי כי במערכת היחסים ביניהם, לא עמד על חיוב התובעים בהוצאות המשפט. . התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.. המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא 15 יום מיום מסירת פסק הדין. . המזכירות תעדכן אתם שם הנתבעת לפי ההחלטה מיום 10/1/18, בעמ 1 לפרוטוקול, ותשלח את פסק הדין לצדדים.. ניתן היום, ל ניסן תשע"ח, 15 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.