בית משפט השלום בתל אביב – יפו | ת"א 38068-01-17 יקותיאל נ אראל ואח | תא"מ 25025-12-16 הראל נ יקותיאל

כתב אישום עו"ד אבנר מנסוביץ'

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי. התובע:. נתבע (בתא"מ 25025-12-16).. אמיר יקותיאל. נגד. הנתבעים:. התובעים (בתא"מ 25025-12-16). 1. הראל אראל. 2. איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ. . החלטה בדבר מינוי מומחה. בהמשך להחלטתי מיום 29.07.2018, אני ממנה בזה את שמאי הרכב, מר עמי מיימון, מרח החרש 36 אז"ת נווה נאמן ב שרונים הוד השרון, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה"). . המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות השמאיות, בין היתר יתייחס לגובה ירידת הערך ולחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.. בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים. . כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד. . המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת, וכן יפרט אם ישנה מניעות כלשהי לקבלת המינוי. . המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם, בהתאם לשיקול דעתו. . המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.. לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט. . המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. . ניתנה היום, י"ז אב תשע"ח, 29 יולי 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.