בית משפט השלום בתל אביב – יפו | ת"א 16774-02-18

הפרקליטות נגד ליאון בגיו, בן פשרל, שלמה פשרל

מספר בקשה: 2. לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ . . המבקשים:. פלוני. נגד. המשיבים:. עזבון המנוח רועי זאבי. החלטה. הצדדים מסכימים על מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.. בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים שוכנעתי, כי יש מקום למנות מומחה בתחום המבוקש ללא קשר לתאונה.. לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ראילן בלט כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, על מנת שיחווה דעתו ביחס לעברו הרפואי של התובע המנוח ולקבוע אם יש בו כדי להשפיע על תוחלת חייו ולגרום לקיצור תוחלת חייו, ואם כן – באיזה שיעור. בנוסף מתבקש המומחה לקבוע את נכותו הרפואית של התובע המנוח ללא קשר לתאונה.. הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.. בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.. המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. . . בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:. תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת; . תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התובע;. המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.. ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ט, 05 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.