בית משפט השלום בעכו | רע"צ 60203-10-18 חלאילה נ עירית עכו ואח | | תיק חיצוני: 0802943097

כתב אישום עו"ד אבנר מנסוביץ'

בפני . כבוד השופטת אביגיל זכריה. מבקשים. עזיזה חלאילהע"י ב"כ עו"ד חסרמי מטעם הלשכה לסיוע משפטי. נגד. משיבים. 1. עירית עכו . 2. ע.ס.נ. מרכז אספקה ושיווק בע"מ. 3. בלומה זלסקו. 4. משרד הבריאות/ בית חולים נהריה. 5. פאיז כיאל. 6. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. 7. בנק הפועלים בע"מ. 8. הוט מובייל בע"מ. 9. משה ראובני. 10. חברת פרטנר תקשורת בע"מ. 11. מגדקום תקשורת בע"מ. 12. נביעות-טבע הגליל בע"מ. 13. יצחק פרולינגר. החלטה. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל (גב בולוס, להלן – כב הרשמת) מיום 13.8.18 (להלן – ההחלטה).. בהחלטה נעתרה כב הרשמת לבקשת החייבת להכריז עליה כחייבת מוגבלת באמצעים תוך שהיא מתנה זאת בהפקדת תשלום ראשוני על סך 1,200 ₪ ובתשלום חודשי שוטף על סך 500 ₪ לחודש והכול במסגרת החלטה מנומקת ומפורטת שסקרה את בקשת החייבת ואת הנתונים הכספיים שהוצגו על ידה. . החייבת טוענת בבקשתה כי הסכומים שנקבעו בהחלטת כב הרשמת אינם סבירים בשים לב למצבה האישי, המשפחתי והכלכלי כפי שהוצגו במסמכים שצורפו על ידה. עוד נטען כי אין ידה משגת לשאת בתשלום הראשוני וכי עצם הטלתו מנוגדת לפסיקה שהוצגה מטעמה לעניין זה ואינה מנומקת כהלכה. עוד נטען כי אין בידה לעמוד בשיעור החודשי שהוטל עליה וכי אין באפשרותה לצמצם הוצאותיה מעבר לשיעורן הנוכחי. . עוד נטען כי כב הרשמת לא שקלה את מכלול השיקולים המתבקשים והנדרשים בנסיבות העניין ולא פעלה לבירור יכולתה של החייבת מעבר למסמכים שהוצגו במסגרת הבקשה לרבות על ידי זימונה לחקירת יכולת. משכך, עותרת המבקשת לביטול החיוב בסכום הראשוני וכן להורות על הפחתת סכום החיוב החודשי ל – 150 ₪. . לבקשה שהוגשה באיחור הוגשה בקשה להארכת מועד עד הגשתה בפועל על רקע עומס בלשכה לסיוע משפטי. . לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובהחלטת כב הרשמת – הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות וזאת אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים. על כן אין אני נדרשת לסוגיית הארכת המועד לגופה ואתייחס לבקשה כאילו הוגשה במועדה. . להלן הנימוקים.. עיון בהחלטה המפורטת מעלה כי הנתונים האישיים והכספיים שהוצגו על ידי החייבת נבחנו במסגרת ההחלטה בקפדנות ובדקדקנות. ההוצאות השונות, שיעור החוב והתנהלות המבקשת לרבות סוגיית ביטול צו הכינוס צוינו בהחלטה באופן ברור ומפורט. עוד נתנה כב הרשמת דעתה לחוב הכולל ב – 16 תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגד החייבת העומד על סך של כ – 410,000 ש"ח. . לאחר עיון בהחלטת כב הרשמת לא מצאתי כי נפל בה פגם המצדיק התערבותה של ערכאת הערעור בשים לב לשיקולים שנדרשת ערכאת הערעור לשקול בהליך מסוג זה. . לא יכולה להיות מחלוקת כי עצם קביעת סכום ראשוני, וממילא צו תשלומים, מצויה במסגרת מתחם שיקול הדעת של כב הרשמת בבואה להכריע בבקשת חייב להכריזו מוגבל באמצעים. לא מצאתי ממש בטענת המבקשת כי קביעת הסכום הראשוני חוסמת דרכה של המבקשת וזאת גם לאחר עיון בפסיקה אליה הפנתה המבקשת. זאת בשים לב ללשון החוק בעניין זה ולשיקול הדעת הרחב המוקנה לרשם הוצאה לפועל בבקשות מסוג זה והמיושם בכל מקרה לגופו והכול בשים לב לתכלית דיני הוצאה לפועל ולזכויות הזוכים, שגם לזכויותיהם יש ליתן משקל מתאים ואיזון ראוי בבקשות מהסוג הנ"ל. . עוד יצוין כי קיימת פסיקה מקבילה עניפה הסותרת את הפסיקה אליה הפנתה המבקשת, ר לדוגמא רע"צ (חיפה) 33409-12-13 נויגדאת נ חברת פרטנר תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, החלטה מיום 17.12.13). . סקירת ההחלטה מעלה כי נתוני המבקשת והתנהלותה נבחנו לגופם ולא מצאתי כי נפל פגם בהנמקה המגלמת את שיקול דעתה של כב הרשמת על בסיס הנתונים שהוצגו לעיונה ומכלול השיקולים והאיזונים הנדרשים. . ממילא שיעור התשלום הראשוני, כמו גם צו התשלומים ומידת יכולת הפירעון, הינם נושאים המצויים בגדר מומחיותו המיוחדת של רשם ההוצאה לפועל ומתחם שיקול דעתו ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור. ר לדוגמא לעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ בנק לאומי לישראל (החלטה מיום 2.2.03). . במסגרת שיקול הדעת מסור גם עצם הזימון לחקירת יכולת וזאת בהתאם לתקנות ההוצאות לפועל, התש"ם – 1979. . למעלה מן הצורך יצוין כי גם לגופו של עניין לא מצאתי כי מדובר בסכומים חריגים המצדיקים התערבות. הסכומים – ובמיוחד זה הנוגע לשיעור תשלום הראשוני – נפסקו על הצד הנמוך באופן שאינו מצדיק עילת התערבות בנושא שכאמור ממילא מצוי בתחום מומחיות הרשמת. . אשר על כן, הבקשה למתן רשות ערעור – נדחית.. אין צו להוצאות.. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ולכב הרשמת. . ניתנה היום, כ חשוון תשע"ט, 29 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.