בית משפט השלום בכפר סבא | ת"א 57814-02-15 אגאבלה ואח נ המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" ואח | | תיק חיצוני: עזרוני

אתר המשפט

בפני . כבוד השופטת מרב בן-ארי. התובע:. אסף אגאבלה. נגד. הנתבעת:. המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול". . החלטה. 1.בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק ביהמ"ש, ולאחר עיון בתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, הצעת הפשרה של ביהמ"ש היא: 70,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד ואגרה. . סכום זה הוא מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי העומדים, לפי חישוביי, על סך של כ- 141,000 ₪. . 2.ב"כ התובע יודיע עמדתו בתוך 30 ימים מהיום. ב"כ הנתבעת – בתוך 30 ימים לאחר מכן. . 3.היה ומי מהצדדים אינו מסכים להצעת ביהמ"ש, ועל מנת לקדם את התיק, אני מורה על הגשת ראיות. . 4.הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:. עדויות התביעה יוגשו בתצהירים לא יאוחר מיום 16.7.18. . עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים לא יאוחר מיום 16.10.18.. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים. . אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. כל מסמך שיצורף ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד). לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים. . תצהירי חוקרים וחומר חקירה חסוי יומצא, בשלב זה, לעיון ביהמ"ש בלבד, ואלו יוצגו במלואם ויוגשו לאחר תום ראיות התביעה. . היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, וכן יצרף תמצית העדות. . היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). . כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד. . 5.קדם המשפט נדחה ליום 25.10.18 שעה 9:00. . . ניתנה היום, ל ניסן תשע"ח, 15 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.