בית משפט השלום בחדרה | ת"ת 70162-07-18 י. זהבי – חרושת מרצפות בע"מ נ נופים פרוייקטים בע"מ | התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בתיק הוצל"פ מס 5240400418

אתר המשפט

מספר בקשה:5. בפני . כב הרשם שמעון רומי. מבקשת / חייבת / נתבעת. נופים פרוייקטים בע"מ – ח"פ 513779520. נגד. משיבה / זוכה / תובעת . י. זהבי – חרושת מרצפות בע"מ – ח"פ 520037268. החלטה. הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייבת תביעה על סכום קצוב ע"ס 67,342 ₪.. כתב התביעה מציין, כי הצדדים התקשרו בהסכם להספקה של כלים סניטריים או סחורה אחרת לפיו תספק התובעת לנתבעת סחורה בהתאם לצרכיה של האחרונה. ההסכם צורף כנספח 1 לתביעה.. התובעת כיבדה את רצון הנתבעת וסיפקה לו סחורה ועפ"י נתוני כרטסת הנהלת החשבונות של התובעת בעת הגשת התביעה נותר חוב כסכום הנתבע.. החייבת הגישה התנגדות יחד עם בקשה להארכת מועד ואולם הייתה הסכמה בין הצדדים כי נתונה ארכה להגשת התנגדות.. ההתנגדות נסמכת בתצהירו של מר ליאור פלוטקין, מנהל בנתבעת.. בתצהיר המנהל מעט מאוד עובדות והוא ערוך על דרך הגשתו של כתב הגנה: "אני מודה באמור בסעיפם 2,1,,3 בכתב התביעה, מוכחש שהאמור בסעיף …ובין לבין שזורות טענות אך לא עובדות. הגם שהתצהיר הוא כמתואר כאן מצאה לנכון התובעת לחקור את המצהיר באותה עת כל מה שלא היה תצהיר מצא דרכו אליו באמצעות פרוטוקול הדיון מיום 6/11/2018…. שהתבקש המצהיר להתייחס לטענותיו בסעיף 6 של התצהיר או ליתר דיוק התבקש לפרט מה שולם ומה לא שולם ענה, בניגוד להסכם שצורף לכתב התביעה התובעת סיפקה את המוזמן ממנה במישרין לדיירים מבלי "שזה עבר דרכנו בלי שאנחנו עושים את ההזמנה ובלי שאנחנו מקבלים את הסחורה".. מכאן העיד, אין הנתבעת אחראית לשלם עבור דברים שסופקו אך לא לה ולא עפ"י הזמנתה.. העד סיים את חקירתו בציינו, כי יכול הוא להראות מתוך ה"חומר שנמצא פה" מסמכים ופניות אל התובעת.. בחקירה החוזרת דווקא, כשנשאל איך פניתם ורצית להשלים ענה במתן דוגמא למחיר נקוב בחשבונית ששונה מהמחיר המוסכם בהסכם.. הסיכומים נשמעו ע"פ.. ב"כ הנתבעת ציינה כי הוגש תצהיר להתנגדות ובו פורט מדוע אין הנתבעת חייבת בסכום הנתבע. חלק מהטענות לא נסתרו כלל בחקירה הנגדית.. המשיבה לא טרחה לצרף תעודות משלוח חתומות כפי שמתחייב מההסכם שצורף לכתב התביעה.. סיכומי התובעת מציינים, כי לכתב התביעה צורפו כרטסת ומלוא חשבוניות החוב ואין כל טענות הגנה בתצהיר הנתבעת אלא טענות בעלמא בלא כל פירוט חשבונאי מינימאלי.. בחנתי את מכלול הכתבים וכפי שציינתי מעלה, תצהיר ההתנגדות הנראה ככתב הגנה בתביעה רגילה מכיל מעט מאוד עובדות בהן עובדות המתייחסות כי הסחורה המגולמת בכתב התביעה סופקה לאחרים מאחורי גבה של הנתבעת כאמור בסעיף 6, עובדה זו הייתה חלק מהתשובות בחקירה הנגדית והיא נותרה על מכונה גם בחקירה הנגדית. לא לי לקבוע כיצד תוכח טענה שכזו, אולם העלתה במסגרת התצהיר והיוותרותה לאחר חקירה נגדית מספקות כדי מתן הרשות להתגונן.. נתונה למבקשת הרשות להתגונן.. נוכח שווי התובענה (אינה עולה על 75,000.00 ₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר, בפני כב הרשמת הבכירה, טלי מירום. . החלטה זו תועבר אל כב הרשמת.. בהוצאות ההתדיינות עד כה, בסך 2,000.00 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון בפועל – יישא מי אשר יצא מבימ"ש השלום בחדרה וידו על התחתונה.. היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.