בית המשפט המחוזי בירושלים | ת"א 66861-06-16 פוליצר ואח נ טיבי ואח | | תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

מספר בקשה:68. בפני . כבוד השופט כרמי מוסק. המבקשת. איב טיבי (הנתבעת 5). נגד. המשיב. זאן פייר פוליצר (התובע). החלטה. לפני בקשה למתן החלטה בעניין פורום לא נאות. בתמצית – מדובר בבקשתה של הנתבעת 5, הגב איב טיבי (להלן: "המבקשת"), להעמיד את התביעה כנגדה בשל העובדה כי בית משפט זה אינו מהווה הפורום הנאות לדיון בה.. ויצויין, כי המבקשת הנה אזרחית ותושבת צרפת. גם התובע, מר זאן פייר פוליצר, הנו אזרח ותושב צרפת.. רקע. התביעה. התביעה הנה תביעה אזרחית (כספית) כנגד 5 נתבעים. סך התביעה הועמד על סכום של 14,847,505 ₪.. הנתבעים – . נתבע 1 – מר סימון טיבי;. נתבע 2 – הגב רבקה טיבי;. נתבע 3 – הייץ אנד ה.מ. בע:מ;. נתבע 4 – מר מיכאל טיבי, שהוא גם בנה של התובעת 5;. נתבעת 5 – כאמור, המבקשת בהליך זה.. בתמצית, התובענה עוסקת בטענות למרמה מצד הנתבעים 1-4, באשר לפעולות שנעשו בהקשר לפרוייקט מקרקעין.. עיון בכתב התביעה (שאורכו כ-21 עמודים), מעלה את הטענות הבאות כנגד המבקשת (למען הבאת התמונה בשלמותה, יובאו הטענות כלשונן בכתב התביעה):. " נציין, כי העברות הכספים נעשו על ידי פוליצר (באמצעות מספר חשבונות הקשורים אליו) לחשבונות שונים אליהן הורו לו רבקה וטיבי להעביר את הכספים, ובינהם לחשבונות של רבקה טיבי, מיכאל טיבי (באמצעות חשבון חברת Myece Limited – בו הוא משמש כנהנה) – הנתבע 4; ואיב טיבי (אימו של מיכאל טיבי, חמותה של רבקה) –הנתבעת 5." (סעיף 72 לכתב התביעה). תחת חלק ח בתובענה, שכותרתו – "עילות תביעה" – . "הנתבעת 5, איב טיבי, קיבלה לחשבונה האישי סך של 200,000 ₪ ביום 13.10.2013, המהווים סך של 200,869 ₪ (בצירוף הפרשי ריבית והצמדה), נכון למועד כתב תביעה זה" (סעיף 190 לכתב התביעה). "מתוך מלוא סכום התביעה לחייב את הנתבעת 5, ביחד ולחוד עם הנתבעים 1-4, בתשלום סך של 200,869 ₪ (סכום הכספים שהופקדו בחשבונה)." (סעיף 192 לכתב התביעה). בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום. הבקשה הנ"ל הוגשה ביום 15.03.2017, ובו התבקש בית המשפט, על ידי התובע בהליך העיקרי, לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנה 500", ו-"התקסד"א"), ולהתיר את המצאת כתב התביעה אל מחוץ לתחום המדינה.. בבקשה נטען, כי המבקשת קיבלה לחשבונה חלק מהכספים הנתבעים במסגרת התביעה.. עוד נטען, כי מחשבונה של המבקשת שולמה תמורה בגין דירות שנרכשו על ידי הנתבעים 2 ו-4, באמצעות כספים של התובע. מוסבר, כי הנתבע 4 משך, כמיופה כח, מחשבונה של המבקשת סכום של מעל לחמישה מיליוני ₪, ובאמצעות כסף זה רכש הדירות.. בבקשה מוסבר, כי בהתאם לכתב התשובה שהוגש כמענה לכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-4, הרי שהמבקשת נתבעה בתובענה מכח היותה "שותפה למעשי המעל במסגרתם קיבלה מפוליצר סך של 200,000 ₪ במישרין לחשבון הבנק שלה בישראל, וכן מיליוני ₪ באמצעות חברת Myece שאליה העביר פוליצר מיליוני שקלים לפי הנחייתם של סימון טיבי ומיכאל טיבי, ומחברה זו הועברו הכספים ישירות לחשבון הבנק של המשיבה, שמסרה בידי בנה ייפוי כח כדי שיוכל למשוך את הכספים לצורך רכישת דירות." (סעיף 10 לבקשה).. בהמשך הבקשה נטען, כי המבקשת הנה גם "בעל דין דרוש", כהגדרת מושג זה בתקנה 24 לתקסד"א, שכן צירפה הכרחי לצורך מתן צו לחשיפת חשבון הבנק שלה, כדי שיהיה בידי התובע להוכיח טענתו שבחשבון התקבלו כספים מחברת Myece, וכי הועברו כספים אלה לחשבונם של שאר הנתבעים.. עוד נטען, כי חשבון הבנק של המבקשת היווה, בעצם, "תחנת מעבר" להעברת כספים של התובע לידי הנתבעים.. בבקשה מפורטים גם תתי הסעיפים בתקנה 500 שבגינם מבוקש היתר ההמצאה. בקצרה – מאחר והמחלוקת הינה בגין פרוייקט במקרקעין הנמצא בשטח המדינה, כי ההסכמים שנכרתו בין הצדדים עוסקים בהתחייבויות הנתבעים בקשר למקרקעין בתחומי המדינה (למרות שהמבקשת אינה כלל צד להסכמים, אולם היא שימשה "צינור" להעברת הכספים), ההסכמים נחתמו בתחומי המדינה, הפרוייקט נועד לביצוע בתחום המדינה, מאחר והכספים הועברו לחשבון בנק המנוהל בישראל – הרי שמדובר במעשה שנעשה בישראל וכי התביעה אינה משוללת יסוד.. עוד מתייחסת הבקשה למבקשת כי: "המדובר בהוכחה ניצחת להיותה של המשיבה בעלת דין נכונה ודרושה בתובענה זו, על מנת שתעמוד בפני בית המשפט הנכבד ותספק תשובות, הסברים ותציג מסמכים בדבר מהות השימוש שנעשה עם הכספים שהועברו לחשבונה ובדבר חלקה בפרשת המעילה החמורה שתוארה…" (סעיף 45.11 לבקשה).. תקציר המשך ההליכים בעניין זה. ביום 15/03/17, החליט כב הרשם, השופט אלכסנדר רון כי הבקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום מאושרת, וכך כתב בהחלטתו: "מטעמי הבקשה אאשרה, אך זאת תוך הדגשה, שניתן היתר המצאה במישור הדיוני בלבד, ואין לפרש להחלטה זו דבר במישור המהותי.". ביום 06/07/17, הוגש כתב הגנה מטעם המבקשת, בו היא כופרת בסמכותו העניינית של בית המשפט לדון בתביעה. זאת, בין היתר, משום שבית המשפט המחוזי אינו הפורום הנאות לדון בה. בכתב ההגנה נטען, במישור הענייני, כי המבקשת אינה יודעת מי הפקיד לחשבונה את הסכום של 200,000 ₪, וכי אין לה כל ידיעה אישית אודות הנטען בכתב התביעה כלפי הנתבעים 1-4. במישור המשפטי נטענו טענות שונות באשר לכתב התשובה. . ביום 28/12/17 הוגשה על ידי המבקשת, בקשה למתן החלטה – בהעמדת התביעה מחמת פורום לא נאות ובקשה חלופית לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר עילה. בבקשה זו שבה המבקשת ומציינת כי מדובר בצדדים שהנם שניהם תושבי צרפת, וכי הסעד המבוקש ממנה עומד על סכום של כ-200,000 ₪, אשר אינו מסמכותו של בית המשפט המחוזי. עוד היא מציינת, כי התובע אינו טוען לכל שיחה או אינטראקציה בינו לבינה, וכי המעשה היחיד המתואר בכתב התביעה הנוגע אליה, הוא העברת כספים שנעשתה לחשבונה.. ביום 1/5/17 הוגשה תגובת התובע לבקשת הנתבעת להעמדת התביעה מחמת פורום לא נאות. בתגובה, שב התובע ומציין כי המבקשת שימשה כצינור להעברת הכספים שנגזלו ממנו, וכי אין מדובר רק בסכום של 200,000 ₪ אשר הועברו על ידו לחשבונה, אלא מדובר במיליוני שקלים שהועברו לחברת Myece. עוד נטען, כי המבקשת קיבלה על עצמה בהתנהגות את סמכות בית המשפט.. ביום 28/5/18 הוגשה תשובת המבקשת לתגובה בהליך בקשה להעמדת התביעה מחמת פורום לא נאות ולחילופין לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר עילה. בתשובה חוזרת המבקשת על טענותיה, ומציינת כי ישנו פער עובדתי / שינוי חזית בין עובדות כתב התביעה לבין כתב התשובה שהוגש כלפי הנתבעים 1-4. המבקשת עוד מציינת כי רק בתגובתו מציין התובע כי היא העמידה את חשבון הבנק שלה לטובת ביצוע מעשי המרמה, ומשכך הוא טוען לעילה כנגדה. עוד היא מציינת, כי נראה שהיא דרושה לבירור התובענה כעדה בלבד, אך אין בה כל צורך ממשי כבעלת דין.. דיון והכרעה. כידוע, המבחן המכריע לשאלת הפורום הנאות הוא אם הפורום המקומי הוא הפורום הטבעי, או שמא קיים פורום טבעי זר בעל סמכות. המבחן לקביעת הפורום הטבעי הוא מבחן מרב הזיקות הרלוונטיות אשר להן הקשר המשמעותי והמהותי למקרה נושא הדיון. (ראו: רע"א 851/99 T. Van Doosselaere נ Depypere ואח , נז (1) 800; רעא 9810/05 Martin J. Hecke נ Pimcapco Limited (30/08/2009); עא 7138/16 PRAXIS ENERGY AGENTS GMBH נ האונייה M/V CAPTAIN HARRY ((07/08/2018)). לכך יש להוסיף, כי במסגרת שיקולי פורום לא נאות יש להבחין בין תובע ישראלי לבין תובע זר (851/99 T. Van Doosselaere נ Depypere ואח , נז (1) 800).. לפיכך, יש לבחון את הזיקות הקיימות בתיק זה לישראל: מדובר בתובע ונתבעת אשר הנם תושבי ואזרחי צרפת. התביעה הכוללת הנה בשל מחלוקת הנוגעת לפרוייקט במקרקעין בישראל, אולם התובע אינו טוען למעורבת המבקשת בפרוייקט, אלא רק כי קיבלה ממנו סכום כסף (העומד על 200,000 ₪, בעוד שהתביעה כולה הנה על סכום של כ-15,000,000 ₪). בכתב התביעה לא נטענו טענות הנוגעות לנסיבות העברת הכסף או מקום ביצוע ההעברה הנטענת. בבקשה להיתר המצאה לפי תקנה 500, נטען כי המבקשת פעלה כצינור להעברת כספים מחברה בשם Myese, אולם, יש לציין, כי חברה זו כלל לא נתבעה במסגרת ההליך, וכלל לא ברור מהו חלקה של זו בהונאה הנטענת. עוד נטען, כי הנתבעים רכשו דירות בכסף שהועבר אליהם מחשבונה של המבקשת המתנהל בישראל. למעט ניהול חשבון בנק בישראל, לא הושמעו כל טענות אשר קושרות את העברת הכספים הנטענת לישראל. . אמנם, הגישה הנוכחית בפסיקה נוטה לכיוון של המעטה במשקלה של טענת הפורום הלא נאות, זאת, ככל שחודרת הגלובליזציה ליומיום העסקי והמשפטי (ראו: רע"א 749/05 Insight Venture Partners IV L.P נ טכנו הולד אחד בע"מ (11/04/2005) ; רעא 2450/12 Ness Technologies ,Inc נ eWave MD Ltd (03/05/2012); נייגל וויליאם נ deutsche telekon ag ((06/11/2014)), אולם בחינת המצב העובדתי מעלה כי המאזן נוטה בבירור ובאופן משמעותי לעבר הפורום הזר.. במישור הפרוצדורלי יש לציין, יש המבקשת הגישה בקשה לביטול ההחלטה הנוגעת להיתר המצאה, אשר הוגשה במקביל לכתב הגנה מטעמה ואשר נדחתה ללא שנדונה לגופו של עניין. בנוסף, טענה לפורום לא נאות בפתח כל כתב טענות שהגישה. לפיכך גם יש לדחות את הטענה כי קיבלה על עצמה בהתנהגות סמכות בית משפט זה.. בנוגע לטענת "בעל דין דרוש", אשר אותו העלה התובע, הרי שהדבר מעלה תמיהה, באשר נטען כי המבקשת קיבלה כספים מאותה חברת Myese עלומה, בהתאם להנחיות שקיבל התובע מהנתבעים 1-3, ואשר מעבר לטענה בשפה רפה כי היא נשלטת על ידי הנתבע 3, היא לא צורפה להליך כאחת הנתבעות בו. כך, שבעניין זה הטענה כנגד המבקשת היא, בסך הכל, כי קיבלה כסף מחברה כלשהי, וכי חשבונות הבנק שלה נחוצים לצורך אימות העברות כספים אלה. לא ניתן לקבל טענה זו, בייחוד כאשר, כאמור, החברה עצמה אינה מהווה צד להליך, כך שגם תיאורטית לא ניתן לקשור את העברות הכספים הנטענות למעשה המרמה הנטען.. סוף דבר. לאור כל האמור לעיל, הבקשה להעמדת התביעה מחמת פורום לא נאות מתקבלת.. התביעה כנגד המבקשת (נתבעת 5) נמחקת.. התובע ישלם למבקשת סכום של 20,000 ₪ הוצאות המשפט. . ניתנה היום, ה חשוון תשע"ט, 14 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.