בית הדין הארצי לעבודה | המ"ד 40833-11-18

אתר המשפט

ניתנה ביום 19 נובמבר 2018 . 1.הארגון הארצי המתאם של ארגוני הסגל במכללות ובאקדמיות. 2.נציגות הסגל האקדמי הבכיר במכללה האקדמית ת"א-יפו, בארגון כוח לעובדים. 3.נציגות הסגל האקדמי הבכיר במכללת עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בארגון כוח לעובדים. 4.נציגות הסגל האקדמי במכללה האקדמית אשקלון, בארגון כוח לעובדים. 5.נציגות הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת, בארגון כוח לעובדים. 6.ארגון הסגל האקדמי במכללה האקדמית ספיר. 7.ארגון הסגל האקדמי הבכיר במכון הטכנולוגי חולון. 8.ארגון הסגל האקדמי הבכיר במרכז האקדמי רופין. 9.ארגון הסגל האקדמי הבכיר במכללה האקדמית הדסה ירושלים. המבקשים. -. 1.ועד ראשי המכללות הציבוריות. 2.המכללה האקדמית תל אביב יפו. 3.מכללת עזריאלי- מכללת אקדמית להנדסה ירושלים. 4.המכללה האקדמית אשקלון. 5.המכללה האקדמית כנרת. 6.המכללה האקדמית ספיר. 7.המכון הטכנולוגי חולון H.I.T. 8.המרכז האקדמי רופין. 9.המכללה האקדמית הדסה ירושלים. 11.הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה. 12.מדינת ישראל. המשיבים. בשם המבקשים – עו"ד דוד לופו ועו"ד איתי סבירסקי. בשם ועד ראשי המכללות הציבוריות – עו"ד דפנה שמואלביץ, עו"ד נועה בר-שיר ועו"ד דנה כהן. בשם עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – עו"ד יאיר זלנפרוינד. בשם המרכז האקדמי רופין – עו"ד כרמל חורב-אלטמן ועו"ד תומר הדס. החלטה. הנשיאה ורדה וירט-ליבנה. לפני בקשת המבקשים, אשר הוגשה אתמול בשעות הערב, להורות כי הדיון בבקשות לצווי מניעה נגד השביתות במכללות הציבוריות ברחבי הארץ "אשר הוגשו ומוגשות היום בבתי הדין האזוריים השונים" יערך בבית דין זה ובאופן מאוחד, ולחילופין הדיונים יאוחדו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו או בבית הדין האזורי בירושלים.. לפי העולה מהבקשה הוגשו נכון למועד הגשתה שלוש בקשות לצווי מניעה: על ידי מכללת עזריאלי לבית הדין האזורי בירושלים, על ידי המרכז האקדמי רופין לבית הדין האזורי בתל אביב-יפו ועל ידי המכללה האקדמית כנרת לבית הדין האזורי בנצרת. המבקשים הוסיפו כי ידוע להן על 3 מכללות נוספות שעתידות להגיש בקשות לצווי מניעה.. לטענת המבקשים הרקע להגשתן של הבקשות לצווי מניעה מלמד כי מדובר בסכסוך בעל מאפיינים מובהקים של סכסוך קיבוצי כללי ארצי, ומתקיימים בו התנאים המצדיקים כי הדיון בו יערך בפני בית דין זה, לחילופין, וכאמור לעיל יש לאחד את הדיון בבית הדין האזורי בתל אביב-יפו או בבית הדין האזורי בירושלים. . ועד ראשי המכללות התנגד לבקשה וטען, בין היתר, כי המבקש 1 אינו ארגון עובדים וממילא אין לו כל מעמד בפני בית הדין ועל כן בית הדין נעדר סמכות לדון בבקשה; בכל מקרה לא מתקיימים התנאים להעברת הדיון לבית הדין הארצי; אף לגופו של עניין אין מקום לאיחוד המבוקש שעה שכלל לא מתקיים סכסוך ארצי במכללות האקדמיות הציבוריות, משישנו שוני מהותי בין מכללה למכללה, ומשלבקשה כלל לא צורפו העתקי הבקשות לצווי מניעה אשר הוגשו לבתי הדין האזוריים, אשר יש בהן כדי להצביע על השוני העובדתי בין הסכסוכים השונים ועל הטיעונים המשפטיים השונים שמעלה כל מכללה ומכללה.. בתגובות שהוגשו על ידי המרכז האקדמי רופין ועל ידי עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים נטען כי יש לדחות את הבקשה על כל חלקיה.. בתגובת המבקשים לטענות המשיבים נטען, בעיקרו של דבר, כי למעשה הסכסוך במישור הארצי בין המבקש 1 לבין ועד ראשי המכללות הוא הרקע לכל הסכסוכים המקומיים בין המכללות השונות, הוא יהיה בהכרח בליבת הדיון המשפטי בכל אחת מהבקשות לצווי מניעה, ועל כן על כל הסכסוכים להתברר בפני ערכאה משפטית אחת.. לאחר עיון בטענות הצדדים כפי שנפרשו בפניי, אני סבורה כי לעת הזו אין מקום להורות על איחוד הדיונים כפי שהתבקש.. לבקשה לא צורפו הבקשות השונות לצווי מניעה אשר הוגשו בבתי הדין האזוריים כך שלא ניתן לקבוע כי מדובר בבקשות בעלות בסיס עובדתי משותף ושאלות משפטיות דומות, באופן המצדיק איחוד הדיון בהם, על פי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.. כמו כן, כעולה מהבקשה, בשלב זה הוגשו 3 בקשות לצווי מניעה בלבד, ובוודאי שלא ניתן להכריע לעניין בקשות שטרם באו לאוויר העולם. כך גם כלל לא הוברר מעמדו המשפטי של המבקש 1 והאם אכן מדובר בסכסוך הדומה לסכסוך קיבוצי ארצי או סכסוך מקומי בלבד. . בנסיבות אלו, ומשהדיון בבקשה לצו מניעה שהגיש המרכז האקדמי רופין קבוע להיום בשעה 16:00 אין מקום לעכב זאת.. בשולי הדברים אציין כי ההליך נפתח על ידי המבקשים במערכת נט המשפט כסכסוך קיבוצי כללי בעוד שלמעשה מדובר בבקשה להעברת מקום דיון, אשר על כן המזכירות תשנה את סיווג התיק בהתאם לכך.. נוכח כלל האמור לעיל, הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.. ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט (19 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.