בית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו | סע"ש 34709-03-17

אתר המשפט

17 אוגוסט 2018. לפני: . כב הרשמת מרב חבקין . התובעת: . קבין פול בע"מ. -. הנתבע: . דוד נחום . החלטה. 1. חלף המועד להגשת הודעה בדבר מספר העדים ורק התובעת הגישה הודעה.. לכן אניח כי הנתבע בלבד יעיד מטעמו.. מספר העדים על פי הודעת התובעת חורג מהמקובל בסוג זה של הליכים.. בשלב זה לא ניתן להקצות לתיק את הזמן הדרוש לכאורה על פי ההודעה, ונדרש במקרה הנדון להגיש בקשה מתאימה למותב לפניו יישמע הליך לצורך זימונם של העדים.. בשלב זה, התיק ייקבע לשמיעת הוכחות בפני מותב והמזכירות תקצה לו 4 שעות. . ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה. . 2.הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. . 3.העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני. . 4.על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 14/10/18 בהתחשב בפגרה והנתבע עד ליום 14/11/18.. התובעת רשאית להגיש תצהיר תשובה בהתייחס לתביעה שכנגד עד יום 16/12/18.. 5.לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 בלי אזהרה נוספת. . לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, יחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות.. 6.מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות.. 7.סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. . 8.לעיון תצהירי התביעה ביום 15/10/18.. ניתנה היום, ו אלול תשע"ח, (17 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.