בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע | ב"ל 62341-09-16

כתב אישום עו"ד אבנר מנסוביץ'

בפני כב הנשיא שמואל טננבוים. נציג ציבור (מעסיקים) מר גבריאל דנה. התובע:. שרלי אוחנה, (ת.ז. – 022679591). ע"י ב"כ עו"ד אבי קריסי. -. הנתבע:. המוסד לביטוח לאומי, . ע"י ב"כ עו"ד אתי צור אסרף. החלטה. 1.שרלי אוחנה (להלן – התובע) הגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן – הנתבע) להכיר בפגיעה בכתפיו כפגיעת עבודה מכח תורת המיקרוטראומה על פי הוראות פרק ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 (להלן –החוק).. 2.במכתב מיום 6.6.2016 הנתבע דחה את התביעה בנימוק – "1. על פי המסמכים שבידנו, לא הוכח קיום אירוע תאונתי / אירועים תאונתיים זעירים תוך כדי ועקב עיסוקך במשלח ידך, ואשר הביאו למחלתך. 2. מבחינה רפואית לא הוכח קיום קשר בין מחלתך לבין תנאי עבודתך. 3. מחלתך התפתחה על רקע מצב תחלואתי טבעי שאינו קשור בתנאי העבודה, והשפעת העבודה אף לו היתה כזאת פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים". . 3.בעקבות כך הגיש התובע את התביעה דנן.. 4.ביום 16.10.2017 התקיים דיון הוכחות במהלכו נחקר התובע. בתום הדיון הודיעה ב"כ הנתבע כי היא תמסור עמדתה בנוגע לאופן המשך ניהול התיק. . 5.ביום 10.1.2018 הגיש התובע הודעה לפיה הוסכם בין הצדדים כי כל אחד יגיש עובדות מטעמו ובית הדין יכריע במחלוקת העובדתית שבין הצדדים. בהתאם כל אחד מהצדדים הגיש רשימת עובדות מטעמו. נמצא כי המחלוקת אינה על השאלה האם למנות מומחה ואם לאו, אלא על העובדות שיוצגו בפני המומחה הרפואי שימונה ליתן את חוות הדעת בשאלת הקשר הסיבתי. . 6.מטעם התובע הוגשה רשימת העובדות הבאות -. "א.המערער, בעל מספרה לנשים וגברים וספר במקצועו. . ב.במשך שנים רבות עבד המערער כספר, (עצמאי משנת 1989).. ג.במסגרת עבודתו כספר עבד המערער 5 ימים בשבוע. . ד.עבודת המערער הינה עבודה פיזית קשה והמערער עובד במשך כ-10 שעות לפחות מידי יום ביומו בממוצע.. ה.במסגרת עבודתו נדרש המערער, בין היתר, לבצע פעולות פיזיות קשות המצריכות הפעלת כוח פיזי רב בעיקר בכתפיו מידי יום במשך שנים. . כך למשל המערער צריך לבצע:. פאנים-Fenim, החלקות שיער, צביעות שיער, פן בקבוקים. . ו.יצוין כי כמעט כל אישה המגיעה למספרה, מבקשת החלקת שיער או פאן, זאת מעבר לתספורת עצמה, כאשר מדובר על נשים רבות מידי יום, תוך הפעלת לחץ תמידי על הכתפיים. . ז.עוד יודגש כי העבודה מתבצעת בחלקה בישיבה ובחלקה בעמידה הערכה היא כי עבודה בעמידה ובישיבה נעשית באופן שווה כחמש שעות כל יום. . ח.כשהמערער עומד הוא מפעיל לחץ חזק על הכתפיים שכן מדובר בפעולת משיכה וגזירת השער כמו גם צביעת השער ובמיוחד החלקת השער שנעשית עם מכשיר מחליק המצריך תפיסת השיער ומשיכתו בחוזקה וכן בעת עשיית "פאנים" אשר מצריכים תפיסת השיער, משיכה ויצירת גלים או בקבוקים בשיער וכו, פעולה חוזרת ונשנית המפעילה לחץ כבד על הכתפיים. . ט.הפעולות האמורות לעיל חוזרות גם בישיבה באופן שבו אותם פעולות חוזרות על עצמן, אך כשהמערער נמצא בישיבה על כיסא הוא נמוך יותר מהלקוחות, דבר הגורם לו לבצע את הפעולות באופן שבו תנועת כתפיו הם מעל השכם.. י.יצוין כי המערער מספר בעיקר נשים אך כשהמערער מספר גברים התנועה חוזרת על עצמה הן כשהוא מבצע תספורת בעמידה והן בישיבה. . יא.לאור האמור לעיל, ולאחר ביצוע פעולות ותנועות חוזרת ונשנות במסגרת עבודתו השוטפת במספרה ולאורך שנים, התחיל המערער לסבול מכאבים, רגישות, הגבלה בתנועות הכתפיים ותפקוד לקוי.. יב.למומחה יצורף תיקו הרפואי של המערער והחומר הרפואי שצורך לכתב התביעה".. 7.מטעם הנתבע הוגשה רשימת העובדות הבאות – . "א.התובע יליד שנת 1967.. ב.התובע עובד כספר עצמאי משנת 1989.. ג.שעות עבודת המספרה היו משעה 09:00 ועד לשעה 13:00 ומשעה 16:00 ועד לשעה 20:00. משנת 2013 המספרה הייתה סגורה בימי שלישי (ראה: פרוטוקול בית הדין מיום 16/10/17 (להלן: "הפרוטוקול") עמ 6 שורה 28).. ד.עבודתו של התובע כספר עצמאי הייתה מגוונת ומשתנה בהתאם לבקשות הלקוחות כגון: תספורת, צבע, פסים וכו (עמ 6 משורה 16 לפרוטוקול). אולם, כשעתיים ביום עבודה ממוצע היה התובע עושה פנים והחלקות כאשר אלו היו לסירוגין ולא ברציפות בהתאם לבקשת הלקוחות. . ה.התובע החל לעשות החלקות משנת 2007 לערך עד אז לא היה התובע עוסק בכך. (עמ 6 משורה 3 לפרוטוקול).. ו.במסגרת עשיית הפן וההחלקה היה התובע מחזיק ביד שמאל את המסרק וביד ימין את הפן ועושה תנועת משיכה מכיוון ראש הלקוחה לכיוון גופו של התובע. התנועה נעשית בגובה בית החזה ובאופן נשנה עד לסיום הפן או ההחלקה (ראה הודעת התובע). . ז.משך עשיית הפן וההחלקה היו משתנים בהתאם לאורך השיער של הלקוחה. פן והחלקה ממוצעת אורכים כ-20 דקות. (עמ 5 שורה 20 לפרוטוקול).. ח.ידו הדומיננטית של התובע הנה יד ימין. . ט.מצבו הרפואי של התובע כעולה מהמסמכים הרפואיים".. 8.כעולה מהעובדות שהגישו הצדדים והשוואתם לראיות ולעדות התובע, אין חולק באשר למשך שנות עבודתו של התובע וכן בנוגע לשעות עבודתו. כמו כן עולה כי התובע קושר את הפגיעה בכתפיים לביצוע "פנים" והחלקת שיער באמצעות מכשירי החלקה. ראו הודעת התובע לחוקר הנתבע -נ/2 וכן עדותו של התובע בחקירתו הנגדית בה הוא טען – "זה כל היום מהפנים, מההחלקות, מהשיער הארוך" (עמוד 5 לפרוטוקול, שורה 13). . עוד אין חולק כי את עבודת ההחלקה החל התובע לבצע רק בעשר השנים האחרונות (עמוד 6 לפרוטוקול, שורות6-3). יוער, כי מטענות הצדדים עולה כי הצדדים אינם מבחינים בין פעולת הפן לפעולת החלקת השיער עם מכשיר החלקה ולצורך תביעה זו הצדדים רואים בפעולות אלה כפעולה אחת.. 9.המחלוקות העולות מהעבדות שהציגו הצדדים נוגעות בעיקר לשאלת משך זמן ביצוע עבודות הפן וההחלקה, וסך הכל זמן ביצוען במהלך יום העבודה. כמו כן התגלעה מחלוקת בנוגע לתנוחות התובע בזמן ביצוע העבודה (בישיבה או בעמידה). . אשר למחלוקות לאלה, על פי הודעת התובע לחוקר הנתבע (נ/2) וכן לעדות שנשמעה בתיק, הננו קובעים כלהלן – . 10.אשר למשך זמן ביצוע פעולת הפן וההחלקה – בעובדות שהוצגו על ידי הנתבע נרשם כי משך זמן הפן וההחלקה היו משתנים והם ארכו כ- 20 דקות בממוצע. התובע לא ציין בעובדות שהציג את משך זמן ביצוע הפעולה, אולם בחקירתו על ידי חוקר הנתבע הוא טען כי פעולה זו אורכת כחצי שעה. תשובתו זו מתיישבת עם עדותו בבית הדין – כשנשאל התובע בחקירתו הנגדית כמה זמן לוקחת החלקה השיב – "תלוי באורך השיער בין 20-50 דקות. תלוי באורך…". . מכאן, אנו קובעים כי משך זמן ביצוע פעולת ההחלקה אורכת כ- 30 דקות בממוצע, כאשר היא משתנה בהתאם לאורך השיער. . 11.אשר למשך זמן ביצוע פעולת ההחלקה והפן ביום – אשר לכך טען הנתבע, בעובדות שהגיש, כי פעולה זו מתבצעת לסירוגין ולא ברציפות, כשעתיים ביום. התובע לא ציין בעובדות שהגיש את משך זמן ביצוע פעולה זו ביום, אולם בחקירתו טען – "עם המחליק אני עושה בין 5-3 שעות ביום מחליק" (עמוד 5 לפרוטוקול, שורה 18). כמו כן העיד התובע כי כמות ההחלקות ביום וזמן ביצוע פעולת ההחלקה משתנה (עמוד 6 לפרוטוקול, שורות 26-21). . עדות זו של התובע לא נסתרה. אכן, מצופה היה מהתובע שיזמן לעדות את שני העובדים שהועסקו במספרה (ראו עמוד 6 לפרוטוקול, שורות 2-1) על מנת שיעידו, בין היתר, על שאלת משך ביצוע פעולות ההחלקה והפן ביום, אולם בנקודה זו מקובלת עלינו טענת התובע, כי הנתבע לא טרח לבצע חקירה מספקת על מנת לבחון באופן מקיף את תביעת התובע. כך, חוקר הנתבע לא חקר את אותם עובדים נוספים, ואף התובע עצמו לא נחקר מספיק בנושא (ראו הודעת התובע לחוק הנתבע – נ/2). ממילא טענתו של התובע בנקודה זו לא הופרכה. . לזאת נוסיף כי מעדותו של התובע התרשמנו כי פעולות הפן וההחלקה התבצעו במשך זמן ניכר מיום העבודה. כשהקשתה ב"כ הנתבע ושאלה את התובע האם הוא מאשר שבתחילת הדרך (לפני 10 שנים) העבודה עם המחליק הייתה פחות נפוצה, השיב התובע – "לא נכון. הוא נכנס בשאגה. לקוחות רצו אך ורק את זה". כמו כן התובע העיד שעל אף שבמספרה מתקבלים גם גברים וגם נשים, הרוב המכריע של הלקוחות בהם הוא טיפל הן נשים, כאשר העובד שעבד עמו היה זה שקיבל את הגברים (עמוד 6 לפרוטוקול, שורות 11-10). בתום החקירה, כשהתבקש התובע לאשר כי היו ימים שהוא לא נדרש כלל לבצע החלקות, הוא השיב באופן נחרץ – "אין דבר כזה. בעידן של היום רובן היום שבאות כשיש אירועים חתונות אירועים בר מצוות הילדות רוצות החלקות מעל 10 סנטים…" (עמוד 7 לפרוטוקול, שורות 5-4). . לאור האמור, אנו קובעים כי פעולות הפן וההחלקה התבצעו על די התובע במשך 5-3 שעות ביום, באופן משתנה וכתלות בדרישות הלקוחות ובאורך השיער של הלקוחות. . 12.אשר לשאלה בדבר תנוחת התובע בזמן ביצוע העבודה – בהודעתו לחוקר הנתבע, כשנשאל האם במהלך עבודתו הוא נדרש להרים את הידיים מעל גובה הכתפיים השיב התובע בשלילה. אולם, בתצהירו, כמו גם בעובדות שהוגשו מטעמו, טען התובע כי חלק מהעבודה מתבצעת בישיבה ועל בסיס כך טען כי חלק מפעולת ההחלקה נעשות תוך שהוא נדרש להרים את הידיים מעל לגובה השכם. התובע לא נחקר על כך בחקירתו הנגדית. כל שנשאל התובע בנושא הוא האם בזמן ישיבה הלקוחה נמצאת בין גובה המותניים לגובה החזה שלו, ועל כך הוא השיב בחיוב, ומעדותו עולה כי גובה הידיים בעת משיכת השיער משתנה בהתאם לשאלה האם הוא עומד או יושב וכן בהתאם לאורך השיער (עמוד 5 לפרוטוקול, שורות 30-29). עדות זו עולה בקנה אחד עם טענת התובע כי ביצוע הפעולה בזמן ישיבה דרש ממנו להרים את הידיים לגובה השכמות. על בסיס כך מקובל עלינו טענת התובע כי בחלק מיום העבודה הוא ביצע את פעולת ההחלקה והפן בישיבה, תוך שידיו התרוממו לגובה השכמות. . 13.לפני סיום נציין כי לא מצאנו בחומר הראיות ובעדות התובע תימוכין לתיאור אופן ביצוע פעולת הפנים והחלקות השיער כפי שטען הנתבע בסעיף 6 לרשימת העובדות שהגיש. התובע לא תיאר, לא בתצהירו, לא בעדותו ולא בעובדות שהוגשו מטעמו, את אופן ביצוע פעולות אלה ועל כן לא קבענו ממצאים עובדתיים בנוגע לכך. . 14.לאור כל האמור, הננו קובעים עובדתית כלהלן – . א.התובע, יליד שנת 1967, הינו ספר עצמאי העובד במספרה שבבעלותו. . ב.שעות עבודתה המספרה הם משעה 9:00 ועד לשעה 13:00 ומשעה 16:00 ועד לשעה 20:00, כאשר מזה כארבע שנים המספרה סגורה בימי שלישי. . ג.במסגרת עבודתו מבצע התובע עבודות שונות כגון – פנים, החלקות שיער באמצעות מכשיר מחליק שיער, תספורות וצביעת שיער. אולם, את עבודת הפנים וההחלקות הוא מבצע בין 5-2 שעות ביום עבודה, לסירוגין ובהתאם לדרישת הלקוחות, כאשר פעולת החלקת השיער אורכת בממוצע כ- 30 דקות, תלוי באורך השיער. . ה.את עבודת החלקת השיער החל התובע לבצע לפני כ- 10 שנים. . ו.פעולות הפן והחלקת השיער נעשו תוך משיכת שיער הלקוחה מלמעלה למטה. בחלק מיום העבודה פעולות אלה התבצעו בעמידה ובחלק מהזמן בישיבה, ובהתאם השתנה מנח ידיו של התובע, כאשר בזמן שהתובע ביצע פעולות אלה בישיבה הוא נדרש להוריד את ידיו מגובה השכמות לכיוון מטה, בהתאם לאורך השיער ובאופן חוזר ונשנה (על פי הזמנים שתוארו בסעיף ג לעיל). . ז.ידו הדומיננטית של התובע הנה יד ימין.. 15.החלטה על מינוי מומחה יועץ רפואי, תינתן בנפרד. . ניתנה היום, י"ד אב תשע"ח, (26 יולי 2018), בהעדר הצדדים.. 42799061087000. 55816513716000. מר גבריאל דנה. נציג ציבור (מעסיקים). שמואל טננבוים. נשיא
היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.