אסף קדושים הורשע בעבירות חמורות

מאסר

אסף קדושים הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות והונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות

מדינת ישראל נגד אסף קדושים: אסף קדושים הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות והונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות.

השופט דניאל בן טולילה:  הנאשם הורשע על-פי הודאתו בשורה ארוכה של עבירות שעניינן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיסי חיוב והתחזות כאדם אחר, והכול כפי המפורט בכתב האישום המתוקן.

לפני כבוד ה שופט דניאל בן טולילה

המאשימה מדינת ישראל

ע"י באת-כוחה עו"ד מזור (פמ"ד)

נגד

הנאשם אסף קדושים (עציר) – בעצמו

ע"י באת-כוחו עו"ד שני מורן

פרוטוקול

באת-כוח המאשימה:

הגענו להסדר טיעון לפיו ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור בו מכפירתו, יוגש כתב אישום מתוקן, הנאשם יודה ויורשע בעובדות כתב האישום המתוקן, וייגזרו עליו העונשים הבאים:

א. 24 חודשים מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו;

ב. מאסר מותנה לשיקול דעת ביהמ"ש;

ג. 5,000 ₪ קנס שישולם בעשרה תשלומים;

ד. פיצוי בסך 60,000 ₪. 20,000 ₪ יופקדו באופן מידי, ויתרת הפיצוי, בסך 40,000 ₪, תשולם ב-20 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, שלושה חודשים לאחר מתן גזר-הדין. כספי הפיצוי יופקדו בהתאם לחלוקה שתפורט בהסדר טיעון כתוב שיוגש לביהמ"ש.

החלטה

מתיר לנאשם לחזור בו מכפירתו.

כתב האישום המתוקן הוגש וסומן במ/1.

הסדר טיעון כתוב וחתום הוגש וסומן במ/2.

ניתנה והודעה היום, ח' בסיוון התשע"ו, 14/6/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט

בא-כוח הנאשם:

זהו אכן ההסדר אליו הגענו. הסברתי את תכנו לנאשם והוא מבין את תכנו.

הנאשם:

אני מבין את ההסדר, אני מבין שביהמ"ש אינו צד להסדר, ואני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

הכרעת-דין

על יסוד הודאת הנאשם הנני מרשיע אותו בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירות הבאות: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), בהתאם להוראת סעיף 415 סיפא לחוק העונשין; שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), בהתאם להוראת סעיפים 420 + 418 סיפא לחוק העונשין; התחזות לאדם אחר בכוונה להונות (שתי עבירות), בהתאם להוראת סעיף 441 רישא לחוק העונשין; הונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), בהתאם להוראת סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב.

ניתנה והודעה היום, ח' בסיוון התשע"ו, 14/6/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט

טיעוני באת-כוח המאשימה לעונש:

אני מגישה גיליון הרשעות קודמות [הוגש וסומן במ/3]. אנו מבקשים לאמץ את הסדר הטיעון, ולהטיל על הנאשם את העונש שלו אנו עותרים בהסכמה. אנו סבורים שמדובר בעונש סביר ושקול. אנו חושבים שמדובר בעונש מאוד מקל, המצוי בחלק התחתון של מתחם הענישה בעבירות של כתב האישום המתוקן, אך עדיין בתוך המתחם. אכן, מדובר בכתב אישום חמור. מדובר במספר רב של אירועים. נכון הוא שכל האירועים הם אירועים של עבירות מרמה, אך מדובר במרמה מסוגים שונים, ואשר בוצעה בשיטתיות, במספר גדול של קרבנות, למשך תקופה לא קצרה, תוך שימוש בכרטיסי אשראי, בתחכום, בהתחזות לאנשים אחרים, תוך שימוש במסמכים מזויפים, פגיעה במתלוננים וגרימת נזק כלכלי. בנוסף, מדובר בנאשם שיש לו עבר בעבירות איומים ובעבירות מרמה. אין ספק שמדובר בנסיבות חמורות, המצדיקות עונש חמור יותר. יחד עם זאת, מדובר בנאשם שהודה, לקח אחריות, וחוסך מזמנו של ביהמ"ש. מדובר בכתב אישום שלוּ היה מתנהל היה מתפרש על-פני זמן ממושך. בכתב האישום 64 עדי תביעה. בנסיבות אלו, סברנו שמדובר בעונש סביר. מקל מאוד, אך סביר. הנאשם גם יפצה חלק מהמתלוננים בחלק מסכום המרמה.

אשר להצעת החלוקה, ביקשנו שחלק הארי יילך למתלונן הראשון, שניזוק בסכום מאוד גבוה. השאר חולק באופן יחסי לאחרים. העדפנו שהקנס יהיה בעיקר סמלי, ושרוב הסכום יילך לפיצוי. הודענו לנפגעי העבירה על הפיצוי.

אנו מודעים לכך שההסדר מאוד מקל, ביחס לחומרת העבירות, אך לאור העובדה שהנאשם מודה, לוקח אחריות וחוסך מזמנו של ביהמ"ש, אנו סבורים שההסדר סביר.

טיעוני באת-כוח הנאשם לעונש:

נכון שלנאשם יש עבר פלילי בעבירות מרמה, אך הוא התיישן כבר. הוא מלפני 16 שנה.

לעניין הקשיים הראייתיים, ובעיקר ביחס לאישום הראשון, היתה מחלוקת האם מדובר בהליך אזרחי שצריך להתנהל בעניינים אלו, או בהליך פלילי. אנו סבורים שקיים קושי להוכיח את היסוד הנפשי.

בנוסך, הנאשם הודה, לקח אחריות וחסך זמן שיפוטי. אמו של הנאשם לקתה לאחרונה בסרטן. הנאשם הסכים להפקיד מראש סכום משמעותי, לצורך הפיצוי, ונבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:

אני מצטער על מה שהיה. תודה רבה.

גזר-דין

הנאשם הורשע על-פי הודאתו בשורה ארוכה של עבירות שעניינן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיסי חיוב והתחזות כאדם אחר, והכול כפי המפורט בכתב האישום המתוקן.

לאחר ששמעתי נימוקי הצדדים להסדר, לא בלי לבטים, אכבדו, שכן מדובר בהסדר הנוטה במובהק לקולא, אם לא למעלה מכך. מדובר בשורת מעשי מרמה שבוצעה בתחכום רב, כלפי מתלוננים שונים, בשיטות שונות ובסכומי כסף נכבדים. לא יהא זה מוגזם לומר כי לוּ בית המשפט היה נדרש לקבוע מתחמים, ספק האם עונשו של הנאשם, אפילו מדובר היה בחלק מהעבירות בהן הורשע, היה נמצא בתחתיתו של איזה מהמתחמים השונים.

הגם כך אכבד את ההסדר, וזאת לנוכח ההלכה המחייבת לפיה בתי משפט יכבדו הסדר טיעון, למעט מקרים קיצוניים ויוצאי דופן. מעבר להלכה זו, הרי שבית המשפט ייקח בחשבון החיסכון המשמעותי ביותר בזמן שיפוטי, וזאת בשים לב לרשימת עדי התביעה הארוכה הכוללת 64 עדי תביעה. כך גם בית המשפט ייקח בחשבון שהודאה זו כוללת בחובה חרטה ונטילת אחריות. אמנם לנאשם הרשעות קודמות, יחד עם זאת הינן מלפני כעשור וחצי ויותר והתיישנו, כך שיש לראות את הסתבכותו הנוכחית כמעידה שאינה מעידה על אורחותיו של הנאשם בשנים האחרונות. ההסדר כולל עיצום כספי משמעותי, וזאת גם אם אינו שווה ערך לסכומי הכסף אותם השיג הנאשם במרמה. הגם כך, יש בהודאה זו כדי להקל על המתלוננים השונים להשיג כספם בהליכים אזרחיים. כך גם הפגין הנאשם רצינות מקום בו עובר להגשת כתב האישום כבר הפקיד 20,000 ₪ בתיק בית המשפט.

מעבר לכל המפורט לעיל, ועל-פי הנטען, האישום הראשון שבו סכום המרמה הינו משמעותי ביותר, לא היה חף מקשיים ראייתיים הנוגעים ליסוד הנפשי שנלווה למעשיו. הנאשם ירצה תקופת מאסר אשר היא בפני עצמה אינה מבוטלת, לצד עונש צופה פני עתיד.

בשל כל אלה, בסופם של דברים, חרף קולתו של ההסדר, בית המשפט יכבדו. יש לקוות כי הנאשם ישכיל להבין כי הסדר זה, במובנים רבים, הולך לקראתו, ויימנע מהסתבכויות נוספות בעתיד.

מכל המקובץ לעיל, הנני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 24 חודשים מאסר בפועל, שיימנו מיום מעצרו, 18.11.15;

ג. שישה חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות מסוג עוון המנויות בפרק י"א לחוק העונשין ;

ד. 12 חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות מסוג פשע המנויות בפרק י"א לחוק העונשין ;

ג. 5,000 ₪ קנס או 25 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 14.9.16 ;

ד. פיצוי בסך 60,000 ₪. 20,000 ₪ יופקדו באופן מידי, ויתרת הפיצוי, בסך 40,000 ₪, תשולם ב-20 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 14.9.16 ואילך. כספי הפיצוי יופקדו בהתאם לחלוקה שפורטה בהסדר טיעון כתוב ש הוגש לביהמ"ש.

מורה על ביטול דיוני ההוכחות שהיו קבועים ליום 4.7.16 ו-18.7.16 , ואין להביא את הנאשם במועדים אלו.

ניתן צו כללי למוצגים: להשמיד, לחלט, ולהשיב לבעלים, לפי שיקול דעת היחידה החוקרת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום, ח' בסיוון התשע"ו, 14/6/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.